Wedak

Afbouw salderingsregeling zonnepanelen: brancheorganisaties willen garanties voor consumenten

De VNG, Woonbond, AEDES, Vereniging Eigen Huis en Consumentenbond roepen de leden van de Eerste Kamer op om minister Jetten te dwingen consumenten zekerheid te bieden over de terugverdientijd van zonnepanelen.

De Eerste Kamer start deze week met de behandeling van het wetsvoorstel van minister Jetten om de salderingsregeling per 1 januari 2025 af te bouwen.

7 jaar terugverdientijd

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), de Woonbond, woningcorporatiekoepel Aedes, Vereniging Eigen Huis en Consumentenbond stellen te willen voorkomen dat de animo voor zonnepanelen gaat teruglopen.

Om te zorgen dat mensen bereid blijven om te investeren in zonnepanelen pleiten ze voor een goede waarborg op de redelijke terugverdientijd van gemiddeld 7 jaar, waarbij jaarlijks wordt geëvalueerd en kan worden bijgestuurd.

Minimumterugleververgoeding

Minister Jetten heeft in de Tweede Kamer aangegeven dat er een minimumterugleververgoeding komt ‘die de consument beschermt en die ervoor zorgt dat het een rendabele investering blijft’.

‘Maar wat het gaat worden is ons onduidelijk’, schrijven de brancheverenigingen in een brief aan de leden van de Eerste Kamer. ‘We dringen erop aan dat de minimale terugleververgoeding permanent wordt vastgesteld op 80 procent van het kale leveringstarief voor stroom dat de consument met zijn leverancier is overeengekomen. Ook zien we graag een concrete cijfermatige toezegging wat het minimale niveau wordt van de terugleververgoeding in “extreme situaties”.’

Investeringssubsidie verhuurders

Verder pleiten de organisaties ervoor dat verhuurders recht krijgen op een investeringssubsidie waarmee zij huurders kunnen verleiden om zonnepanelen te laten installeren.

‘Met het vervallen van de salderingsregeling hebben huurders geen profijt meer van zonnepanelen’, schrijven ze aan de Eerste Kamerleden. ‘Dat is niet uit te leggen. Huurders moeten instemmen op het plaatsen van panelen, dat zal met enkel een huur- of servicekostenverhoging zonder voordelen niet meer gebeuren. Huidige huurders met panelen gaan er zelfs op achteruit omdat de huur of servicekosten wel zijn verhoogd en er veel lagere baten tegenover staan. Wij pleiten er daarom voor dat verhuurders recht krijgen op een investeringssubsidie zodat zij hun huurders ook in de toekomst een aantrekkelijk aanbod kunnen doen.’