Vlietstraat 14 - 4844 VM - TERHEIJDEN - NOORD-BRABANT

Indaksysteem met de hoofdmonteur Sander Weda in beeld.
12 panelen op een leien dak


32 sunpowers geinstalleerd


Indaksysteem - panelen liggen geintegreerd in het dak.


11 Q-Cells panelen

Dit betreft een schansopstelling op een klein plat dak. Dit is belangrijk, vanwege de schaduw. Door de schansopstelling haal je het hoogste rendement door zonlicht in de juiste hoek op te vangen.

Oost-westopstelling. Een deel wordt dan gericht op het oosten en een deel op het westen, zodat ze elkaar kunnen compenseren. Deze constructie wordt ook vaak gebruikt bij kleine platte daken, waarbij het dakoppervlakte beperkt is. Hierdoor kunt u 30% meer zonnepanelen plaatsen.

Een zonnepaneel installatie op een leien dak. Dit is geen standaard dak om een installatie op te plaatsen. Hiervoor is specifieke ervaring en kennis nodig welke wij in huis hebben.

Een installatie van 46 panelen verdeelt over 2 daken.

Platdak opstelling naar het zuiden gericht op een hoek van 30 graden. Op de foto ziet u ook een dakdoorvoer, welke gewoonlijk door een separaat bedrijf aangelegd moet worden. Gelukkig hebben wij ook deze expertise in huis, zodat dit niet meer nodig is.

Ook op schuine bitumen daken kunnen panelen geplaatst worden.

Een installatie op een golfplaten dak.

Dit betreft een veldopstelling welke vaak toegepast wordt in grote tuinen of land bij particulieren.

Hier wordt er gewerkt met Soprema SolarFix. Dit wordt vooral gebruikt op bitumen daken.


Veiligheid gaat voor alles! Gebruik van onze steiger en RSS (Roof Safety System)