Vlietstraat 14 - 4844 VM - TERHEIJDEN - NOORD-BRABANT

KOR-regeling en btw-teruggaaf

Eigenaar zonnepanelen - dit is er veranderd vanaf januari 2020.

Er zijn nieuwe regels van toepassing die betrekking hebben op de btw-teruggaaf van zonnepanelen. Moet u zich als particulier met zonnepanelen zorgen maken?

Huiseigenaren plaatsen steeds vaker zonnepanelen op hun huis. Naast voordelen voor het milieu en besparing op de energierekening is een ander voordeel van zonnepanelen ook steeds meer bekend: het meefinancieren ofwel terugbetalen door de Belastingdienst van de btw op de investering.

De overheid blijft echter de spelregels wijzigen. Nu zijn er weer wijzigingen in de regels voor 2020 waar u als eigenaar van zonnepanelen op moet letten om het btw-voordeel optimaal te benutten.

Teruggavetermijn beperkt, dus niet te lang wachten

Beperkte termijn van zes maanden. De Staatssecretaris heeft bekend gemaakt dat de termijn om de btw op aanschaf van zonnepanelen terug te vragen wordt beperkt. Tot 1 januari 2019 gold nog geen uiterlijke termijn voor het indienen van een aangifte omzetbelasting. Door de bekendmaking van de Staatssecretaris is er nu een beperkte termijn van zes maanden gekomen.

Wat betekent dat? Veel mensen wachten lang met het de terugvragen van de btw. Vaak ook omdat ze er niet (goed) door de leverancier of aannemer (bij een nieuwbouwwoning) op gewezen worden. De beperking van de teruggavetermijn betekent nu dat de btw uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het investeringsjaar moet worden teruggevraagd. Als u in 2019 investeert in zonnepanelen, dan moet u vóór 1 juli 2020 een btw-nummer hebben aangevraagd en de aangifte omzetbelasting hebben ingediend.

Overgangsrecht. Is het recht op teruggaaf van btw ontstaan in een kalenderjaar vóór 2019, dan geldt er overgangsrecht. U heeft dan, ongeacht het jaar waarin de zonnepanelen zijn aangeschaft, nog tot 1 juli 2019 de mogelijkheid om de btw terug te vragen.

Heeft u afgelopen jaar of eerder zonnepanelen op uw huis geplaatst en moet u de btw nog terugvragen? Doe dat dan vóór 1 juli 2019.

Nieuwe Kleineondernemersregeling vanaf 2020: de OVOB

Zo is het nu. Over het terug leveren van stroom moet u btw betalen. Dat gebeurt middels een forfait, een vast bedrag per opwekvermogen in Wattpiek. Omdat dit forfait lager is dan € 1.345 komt u in aanmerking voor de Kleineondernemersregeling (KOR). Met die KOR krijgt u automatisch ontheffing voor het indienen van btw-aangiften.

Zo wordt het volgend jaar. De nieuwe KOR, de omzet gerelateerde vrijstelling omzetbelasting (OVOB), wordt van kracht per 1 januari 2020. Als u in 2020 de btw terug vraagt over de aanschaf van de zonnepanelen, moet u over het forfait ook omzetbelasting afdragen. Daarna kunt u middels de OVOB vrijgesteld worden van de btw. Maar dan moet u wel weer in de jaren 2021 tot en met 2024 (een deel van) de teruggevraagde btw terugbetalen aan de Belastingdienst. Dit heeft betrekking op de zogenaamde herzieningsregeling. Hierbij een voorbeeld

Gelukkig een grensbedrag. Als aanvulling op de OVOB wordt een grensbedrag van € 500 per jaar ingevoerd. Beneden dit bedrag zal er geen herziening plaatsvinden en hoeft u geen eerder btw-voordeel terug te betalen. Bij een investeringsbedrag van maximaal ca. € 11.900 (excl. 2.499,- btw) zal er geen herziening optreden. Het te herziene btw-bedrag zal dan immers per jaar onder het grensbedrag van € 500 uitkomen.

Voorbeeld1 2019 KOR
De heer Zonneveld laat in maart 2019 45 zonnepanelen op zijn woonhuis leggen voor een bedrag van € 12.500 (excl. € 2.625 btw). Meneer Zonneveld registreert zich bij de Belastingdienst als ondernemer (zonnepanelen) voor de btw. Hij krijgt ontheffing btw-aangifte en krijgt alleen over het tijdvak waarin de zonnepanelen zijn aangeschaft een btw aangifte. In deze aangifte vermeldt hij meteen het forfait dat dan in mindering komt op de terug te vragen btw. Hiermee is het btw-zonnepanelenverhaal van de heer Zonneveld ten einde. Hij hoeft verder niets meer te doen.

Voorbeeld2 2020 OVOB
Mevrouw Maneschijn laat in maart 2020 voor een identiek bedrag als meneer Zonneveld ook 45 zonnepanelen op haar woonhuis leggen. Ook mevrouw Maneschijn wil de btw terugontvangen en registreert zich als ondernemer voor de btw. Dat betekent dat zij in 2020 vier keer een btw aangifte moet indienen. Ook nu kan ze de btw terugvragen en moet ze het forfait bijtellen. Maar als ze vervolgens in 2021 kiest voor de vrijstellingsregeling (OVOB), dan moet ze in de jaren 2021 tot en met 2024 ieder jaar een bedrag van 1/5 x € 2.625,- = € 525 terugbetalen aan de Belastingdienst.

Maar het zal zo’n vaart niet lopen

Want een grensbedrag (btw) van € 500 per jaar komt overeen met een investering van € 11.900 in zonnepanelen. Dat zijn ca. 36 tot 40 panelen en voor de meeste particulieren is dit veel te veel. Voor meeste particulieren met zonnepanelen op hun woonhuis, zal de herzieningsregeling dus niet van toepassing zijn.

Voor de meeste particulieren die in 2020 zonnepanelen laten leggen, zal de herzieningsregeling niet van toepassing zijn.

De Q-Cells Q-Peak DUO BLK G6+

Naast de nieuwe 6e generatie Q.PEAK DUO monokristallijnen zonnepanelen van Q CELLS met 12 jaar productgarantie, hebben we nu ook de G6+ panelen met maar liefst 25 jaar productgarantie!

Bij ons verkrijgbaar in 330 wp.

- Voorzien van Q.ANTUM DUO halfcellen technologie
- 120 monokristallijne cellen
- Spanning is gelijk aan een 60 cellen paneel, dus gewoon combineerbaar met alle types omvormers en optimizers
- Hogere opbrengst per oppervlak en lagere BOS-kosten dankzij hoge prestatieklassen en een efficiëntie tot en met 19,5 %.
- 25 jaar productgarantie
- 25 jaar lineaire prestatiegarantie

Verkrijgbaar vanaf eind Januari 2020!

Q-Cells ontvangt wederom Top Brand PV zegel

„TOP BRAND PV MODULES EUROPE 2019“ VOOR HANWHA Q CELLS

In 2019 heeft Hanwha Q CELLS voor de markten Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Italië, Frankrijk, Nederland, Oostenrijk, Italië, Groot-Brittannië en België het 'Top Brand PV" zegel (panelen) van EuPD Research (Hoehner Research & Consulting Group) ontvangen.

EuPD Research beoordeelt regelmatig het merkleiderschap van paneel- en omvormerfabrikanten op de vier markten. Daarbij wordt onderzocht hoe bedrijven van de eigen producten en aanbiedingen resp. het eigen bedrijf van de concurrentie loskomt en zo een succesvol merk verder ontwikkelen en leiden. Voor het verlenen van de "Top Brand PV" zegel ondervraagt EuPD Research installateurs over waarneming en beoordeling van het merk, keuzemogelijkheden en koopbeslissingen van klanten, alsook verkoop.


De nieuwe bus!


Hoe mooi is ie geworden! Zo trots op onze nieuwe bus!


De nieuwe Q-Cells G6 module

De nieuwe 6e generatie Q.PEAK DUO monokristallijnen zonnepanelen van Q-CELLS onderscheiden zich door het mooie design en de bijzonder hoge prestaties, dankzij de innovatieve Q.ANTUM DUO halfcellen technologie. Het Q.ANTUM’s paneelconcept is gecombineerd met ultramoderne halfcellen en een 6- busbar design, waardoor uitstekende prestaties worden bereikt onder reële omstandigheden - zowel met lage intensiteit van de zonnestraling als met warme, heldere zomerdagen. De Q.Antum DUO halfcellen zorgen voor 3% meer vermogen.

Kenmerken:

- Voorzien van Q.ANTUM DUO halfcellen technologie
- 120 monokristallijne cellen
- Spanning is gelijk aan een 60 cellen paneel, dus gewoon combineerbaar met alle types omvormers en optimizers
- Hogere opbrengst per oppervlak en lagere BOS-kosten dankzij hoge prestatieklassen en een efficiëntie tot en met 19,9 %.
- 12 jaar productgarantie
- 25 jaar lineaire prestatiegarantie

Verkrijgbaar vanaf eind Juli in de wattages; 320, 325, 330 en 335wp.

Salderingsregeling verlengdDe salderingsregeling voor zonnepanelen wordt tot 1 januari 2023 ongewijzigd voortgezet.

Het blijft hierdoor financieel aantrekkelijk voor huishoudens en mkb-bedrijven om te investeren in zonnepanelen. De salderingsregeling houdt in dat de stroom die je met zonnepanelen opwekt en teruglevert aan het net, wordt afgetrokken van je eigen energieverbruik. Eigenaren van zonnepanelen kunnen drie jaar langer salderen dan was voorzien in het Regeerakkoord. Tot 1 januari 2023 verandert er niets voor wie al zonnepanelen heeft.